یکی از تکنیک های موثر در سبک فرزندپروری مقتدرانه, استفاده از پیام های مثبت است.از جمله پیام های مثبت , تشویق کودک به انتخاب های بهتر است.گاهی اوقات کودکان تنها به این دلیل رفتار نادرستی دارند که نمی دانند راه های بهتری برای حل و فصل مشکلات وجود دارد.اینجاست که والدین می توانند با کمک به کودک در انتخاب های رفتاری بهتر نقش مهمی در تجربه های اجتماعی کودک خود ایفا کنند.