کارگاه تربیت جنسی کودک:

 

  • مراحل روانی جنسی و روانی اجتماعی کودک
  • آموزش حمام رفتن
  • سوالات جنسی کودک را چگونه پاسخ دهیم.دوره بلوغ را چه زمانی و چگونه توضیح دهیم.
  • چطور با آزار جنسی کوکان برخورد کنیم و چه اقداماتی انجام دهیم.
  • چگونه اتاق کودک را عوض کنیم
  • آموزش دستشویی رفتن

زمان:جمعه ۱۳ اردیبهشت

 

تماس جهت ثبت نام:
02155964833
02155916337