ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ…
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ، ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،"ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ"

مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی بنیان آرامش فعالیت خود را با دریافت مجوز رسمی از سازمان بهزیستی از سال 1397 آغاز کرد. این مرکز از ابتدای تاسیس با کادری مجرب و متخصص شامل پزشک ، روانشناس و توانبخش شناختی و با استفاده از روش های تشخیصی و درمانی استاندارد، تایید شده و و به روز شده در راستای بهبود تعادل و افزایش توانمندی افراد قدم بر می دارد.. در مرکز مشاوره بنیان آرامش به طیف گسترده ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی میگردد. از مهم ترین ترین اقدامات این مجموعه میتوان به برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی در زمینه های مختلف اشاره کرد.

حوزه های فعالیت کلینیک به شرح زیر می‌باشد:

  • مشاور خانواده،ازدواج،زناشویی،تحصیلی،کودک و نوجوان
  • مشاور و روان درمانی فردی و گروهی
  • درمان افسردگی،اضطراب،وسواس
  • درمان اختلالات یادگیری،رفتاری،گفتاری
  • درمان اختلالات جنسی
  • دارو درمانی
  • روانسنجی،تست هوش،استعداد،شخصیت
  • آموزش مهارت های زندگی،فرزندپروری ورابطه موثر
  • برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده ها،دانشجویان،دانش آموزان،مراکز آموزشی و موسسات