خدماتی که موسسه بنیان آرامش ارائه می کند:


مشاوره خانواده

مشاوره ازدواج

مشاوره زناشویی

مشاوره تحصیلی

شخصیت


استعداد


تست هوش


روانسنجی


مشاوره و روان درمان فردی و گروهی

این مرکز قصد دارد تا با فاصله گرفتن از نگرش های ماشینی- مکانیکی و توجه عمیق به اندیشه های انسان مدار بخصوص تفکرات وجودی کمک درخور توجه و معتنابهی را به مراجعین عزیز ارایه نماید.

درمان افسردگی

درمان وسواس

درمان اختلال وسواس فکری – عملی (ocd) امکان پذیر است یا نه ؟ در پاسخ باید گفت که بله، امروزه بسیاری از راهکارها و روش های درمانی برای خود یاری و درمان وسواس وجود دارند که افراد با استفاده از این روش های درمان، می توانند اختلال وسواس فکری- عملی خود را درمان نمایند.

  • درمان اختلالات یادگیری
  • درمان اختلالات رفتاری
  • درمان اختلالات گفتاری

درمان اظطراب

مشاوره کودک و نوجوان


فرزند پروری و رابطه موثر


آموزش مهارت های زندگی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: